Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw behandelaar. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.